ธ.ก.ส. เตือนอย่าเชื่อเพจอ้างปล่อยกู้ – ผ่อนโดรนเกษตร

ธ.ก.ส. เตือนอย่าเชื่อเพจอ้างปล่อยกู้ – ผ่อนโดรนเกษตร

ธ.ก.ส. ประกาศแจ้งเตือนอย่าหลงเชื่อเพจเฟซบุ๊กแอบอ้างเป็นธนาคาร และทำการปล่อยกู้ – ผ่อนโดรนเกษตร พร้อมชี้แจงว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง (25 ส.ค. 2565) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้ประกาศชี้แจ้ง และแจ้งเตือนมิให้หลงเชื่อเพจเฟซบุ๊กที่แอบอ้างชื่อ แล้วชักชวนให้ดำเนินกู้ – ผ่อนโดรนเกษตร ที่ซึ่งทางธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเพจดังกล่าวแต่อย่างใด

นายสมเกียรติ กิมาวหา รองผู้จัดการและโฆษกธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 

กล่าวว่า กรณีที่มีสื่อสังคมออนไลน์ที่ใช้เพจเฟสบุ๊คชื่อ FamaDrone ได้ชักชวนให้ลูกค้า ธ.ก.ส. ทั่วประเทศ ซื้อโดรนเกษตร โดรนพ่นเอง และโดรน DJI ทุกรุ่น โดยโฆษณาเชิญชวนถึงสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ มากมาย เช่น ทำเอกสารฟรีใน 1 ชั่วโมง อยู่ที่ไหนก็ทำได้ กู้ได้เกิน 100% เหลือเงินไว้ใช้สบาย อนุมัติเงินไว ทุกเคส กู้ผ่านนัดวันส่ง ส่งฟรี สอนฟรี ผ่อนตรงกับ ธ.ก.ส. ไม่ตัดของแถม ดอกเบี้ย 4-6% ต่อปี ผ่อนได้สูงสุดถึง 7 ปี ซึ่ง ธ.ก.ส. ได้ทดสอบติดต่อไปตามช่องทางดังกล่าว ปรากฏว่า บริษัทขอให้ส่งบัตรประชาชนและเบอร์ โทรศัพท์ให้แอดมิน เพื่อส่งใบเสนอราคาและใบอบรมนักบิน นำไปยื่นกู้กับ ธ.ก.ส. ด้วยตนเองเท่านั้น

ธ.ก.ส. ขอแจ้งว่า เพจดังกล่าว ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ กับ ธ.ก.ส. แต่เป็นการกล่าวอ้าง เพื่อให้ เกษตรกรลูกค้าและประชาชนทั่วไปเข้าใจผิดและสนใจเข้ามาซื้อสินค้าของบริษัท ซึ่งวิธีการดังกล่าว ถือเป็นการโฆษณาชวนเชื่อที่ไม่ถูกต้อง จึงขอให้เกษตรกรลูกค้าและประชาชนทั่วไป อย่าหลงเชื่อ

ทาง ธ.ก.ส. มีการ สนับสนุนสินเชื่อสำหรับซื้อโดรนเพื่อการเกษตร ผ่านโครงการ “สินเชื่อนวัตกรรมดี มีเงินทุน” ซึ่งเกษตรกร หรือผู้ที่สนใจสามารถติดต่อขอกู้เงินโดยตรงที่ ธ.ก.ส. ใกล้บ้าน โดยในส่วนของสินค้าสามารถเลือกซื้อจาก บริษัทหรือตัวแทนขายที่เป็นทางการตามความพึงพอใจ หรือสอบถามรายละเอียดของโครงการได้ที่ ธ.ก.ส. ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือ Call Center 02 555 0555 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

จากการสอบทานธุรกิจ ทางบริษัทผู้ซื้อ (SCBS) “ไม่พบข้อบ่งชี้ถึงความผิดปกติอันเป็นนัยสำคัญที่ไม่สามารถแก้ไขได้” อย่างไรก็ดีเนื่องจากบริษัท บิทคับ ออนไลน์ จำกัด ยังคงมีประเด็นคงค้างกับสำนักงาน กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่อาจส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินการธุรกรรมดังกล่าว

บริษัท บิทคับ ออนไลน์ จำกัด และบริษัทผู้ซื้อ (SCBS) จึงได้ตกลงร่วมกันที่จะยกเลิกธุรกรรมการซื้อขายหุ้นในครั้งนี้ เพื่อให้บริษัทดำเนินการหาข้อสรุปในประเด็นต่างๆ ตามคำชี้แนะและสั่งการโดยคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อไป

บริษัทขอเรียนว่าการดำเนินงานและการประกอบธุรกิจของบริษัทไม่ได้รับผลกระทบแต่อย่างใด บริษัทยังคงเป็นผู้นำในตลาดศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลในประเทศไทยพร้อมมีทรัพยากรสำหรับการดำเนินกิจการได้อย่างต่อเนื่องตามแผนงานและยุทธศาสตร์ที่ได้วางไว้ และยังคงเดินหน้าต่อไปตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ

SCBX ยกเลิกซื้อหุ้น BITKUB ดับดีล 1.7 หมื่นล้านบาท

อัปเดตข่าว SCBX ซื้อหุ้น BITKUB ล่าสุด ทาง SCBX แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ ยกเลิกซื้อหุ้น BITKUB ล้มดีลจำนวน 17,850 ล้านบาท วันนี้ 25 สิงหาคม 2565 มีรายงานว่า SCBX ได้ทำหนังสือแจ้งตลาดหลักทรัพย์ ยกเลิกธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในบริษัท บิทคับ ออนไลน์ จำกัด โดยมีรายละเอียดปรากฎในข่าวว่า

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด (“SCBS” หรือ “ผู้ซื้อ”) ในการประชุมครั้งที่ 13/2564 เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 ได้มีมติอนุมัติให้ SCBS ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เข้าทำสัญญาซื้อหุ้นในบริษัท บิทคับ ออนไลน์ จำกัด (“Bitkub”) จาก บริษัท บิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (“ผู้ขาย”) ในสัดส่วนร้อยละ 51 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของ Bitkub คิดเป็นมูลค่า รวมประมาณ 17,850 ล้านบาท รวมเรียกว่า “ธุรกรรมการซื้อขายหุ้น” นั้น

ตลอดระยะเวลาหลายเดือนที่ผ่านมา บริษัทฯ และ SCBS ได้ร่วมกันดำเนินการสอบทานธุรกิจ (due diligence) ด้วยความรอบคอบระมัดระวัง และได้รับความร่วมมืออย่างดีจากผู้ขายและ Bitkub โดยในระหว่างกระบวนการสอบทานธุรกิจ บริษัทฯ และ SCBS ได้เห็นศักยภาพและความสามารถในหลากหลายด้านของกลุ่ม Bitkub และเห็นโอกาสในการร่วมมือพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินธุรกิจของ Bitkub ในอีกหลายด้าน

อย่างไรก็ดี ถึงแม้การสอบทานธุรกิจจะไม่มีข้อบ่งชี้ถึงความผิดปกติอันเป็นนัยสำคัญซึ่งไม่สามารถแก้ไขได้ แต่เนื่องจาก Bitkub ยังมีประเด็นคงค้างที่ต้องดำเนินการหาข้อสรุปตามคำแนะนำและสั่งการของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งยังมีความไม่แน่นอนในเรื่องระยะเวลาในการหาข้อสรุปดังกล่าว ผู้ซื้อและผู้ขายจึงได้ตกลงร่วมกันที่จะยกเลิกธุรกรรมการซื้อขายหุ้นในครั้งนี้

ด้วยเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น ที่ประชุมคณะกรรมการ SCBS ครั้งที่ 15/2565 จึงมีมติให้ SCBS ยกเลิกธุรกรรมการซื้อขายหุ้นโดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม 2565

ทั้งนี้ บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด ยังคงมุ่งมั่นที่จะดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ในการเข้าสู่ธุรกิจด้านเทคโนโลยีบล็อกเชนและสินทรัพย์ดิจิทัล ซึ่งจะมีบทบาทอย่างสำคัญต่อเศรษฐกิจและภาคการเงินของประเทศไทย

Credit : ที่เที่ยวญี่ปุ่น | จัดอันดับต่างๆ | รีวิวของแบรนเนม | วิธีการลงทุนต่า