สล็อตแตกง่าย

สล็อตแตกง่าย

ไลบีเรียรายงานความคืบหน้าในการดำเนินการตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

ไลบีเรียรายงานความคืบหน้าในการดำเนินการตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

เมื่อวันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 รัฐบาลแห่งสาธารณรัฐไลบีเรียนำเสนอการทบทวนโดยสมัครใจแห่งชาติ (VNR) ครั้งที่สองของการดำเนินการตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ต่อองค์การสหประชาชาติการทบทวนระดับชาติโดยสมัครใจเป็นกระบวนการที่ประเทศต่าง ๆ ประเมินและนำเสนอความก้าวหน้าระดับชาติในการดำเนินการตามวาระปี 2030 ซึ่งบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนสิบเจ็ด (17)...

Continue reading...